Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tin nổi bật
1. KẾT QUẢ HỘI THI “VINH QUANG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM”
2. Lễ trồng cây kỉ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
3. Giải quần vợt Trường ĐH KHXH&NV mở rộng năm 2014
4. Thủ tướng: 'Chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng'
5. Tổng Bí thư: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
6. Đội ngũ trí thức Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc
7. Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam ra Tuyên bố phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
8. Ủy ban Việt Nam và Á-Phi-Mỹ Latinh phản đối hành động của Trung Quốc
9. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về biển Đông tại hội nghị cấp cao ASEAN
10. Chương trình nghệ thuật với vở kịch tâm lý xã hội “Nhà có 3 chị em gái”
Thống Kê truy cập
Tổng số: 343263
Các chuyên đề / Ban Chính sách- Pháp luật
Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn pháp luật
Đăng lúc: 04:15 04/08/2011
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn được qui định tại điểm 2, điều 4 chương II – Luật Công Đoàn được Quốc Hội Khóa VII, kỳ họp thứ 7 nước Cộng hòa XHCNVN thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990, do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước công bố ngày 7 tháng 7 năm 1990

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        Số:     /QĐ-BCH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ tư  vấn pháp luật

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

-  Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ, ngày 29/5/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn được qui định tại điểm 2, điều 4 chương II – Luật Công Đoàn được Quốc Hội Khóa VII, kỳ họp thứ 7 nước Cộng hòa XHCNVN thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990, do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước công bố ngày 7 tháng 7 năm 1990;

-  Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TV, ngày 13/6/1996 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG TP. HCM về việc thành lập Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh;

-  Căn cứ vào Quyết định số 25/CĐ - ĐHQG của Công đoàn ĐHQG – HCM ngày 27/5/2010 về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn nhiệm kỳ VI (2010 – 2012);

- Căn cứ  kế hoạch thành lập Tổ tư vấn pháp luật đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học KHXH&NV thông qua;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức – Thi đua Chính sách – Tổng hợp ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn pháp luật trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm các đồng chí có tên sau đây:

1.      Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân        Khoa QHQT Tổ trưởng

2.      Đồng chí Phạm Thị Ngọc Thu           Khoa Lịch sử Thành viên

3.      Đồng chí Nguyễn Văn Phái               Khoa QHQT              Thành viên

4.      Đồng chí Lê Hồng Giang                   Khoa QHQT              Thành viên

Điều 2. Tổ tư vấn pháp luật chịu trách nhiệm xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Văn phòng Công đoàn, các Ban chuyên đề của Công đoàn Trường, các Ủy viên Ban Chấp hành CĐ Trường, các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường và các đồng chí có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                        TM. BAN CHẤP HÀNH

TVĐU-BGH “để báo cáo”;                                                                        CHỦ TỊCH

Các đơn vị trong Trường;

- Như điều 4 “để thực hiện”;

- Lưu VPCĐ.                                                                                                  HOÀNG HÀ

Thông báo mới
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Tham gia ủng hộ chương trình “Chung tay góp sức hướng về Biển Đông ”
Xét chọn nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh của Công đoàn Đại học Quốc gia năm học 2013 – 2014
Tài liệu tuyên truyền
Hướng dẫn tuyên truyền vụ việc giàn khoan HD-981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động trái phép tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam
Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
Thay đổi ngày tổ chức chương trình trồng cây xanh kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2014)
Kết quả thi đua phong trào xanh - sạch - đẹp năm2013
HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2013 – 2014
Chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2014
Khảo sát
Bạn đánh giá thế nào về giao diện và nội dung của Website này

Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Hãy sống từng ngày thật ý nghĩa
"Cô ơi, em đã nhận được học bổng rồi! Em cảm ơn cô thật nhiều. Khi nào cô xuống cơ sở Thủ Đức (TP HCM), em sẽ dẫn cô đi ăn…"
Copyright © Công đoàn Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Đa kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Đăng ký | Đăng nhập