Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tin nổi bật
Thống Kê truy cập
Tổng số: 304515
Các chuyên đề / Ban Chính sách- Pháp luật
Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn pháp luật
Đăng lúc: 03:35 26/04/2011
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn được qui định tại điểm 2, điều 4 chương II – Luật Công Đoàn được Quốc Hội Khóa VII, kỳ họp thứ 7 nước Cộng hòa XHCNVN thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990, do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước công bố ngày 7 tháng 7 năm 1990

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

Số:     /QĐ-BCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3  năm 2011

                                                       

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ tư  vấn pháp luật

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

-  Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ, ngày 29/5/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn được qui định tại điểm 2, điều 4 chương II – Luật Công Đoàn được Quốc Hội Khóa VII, kỳ họp thứ 7 nước Cộng hòa XHCNVN thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990, do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước công bố ngày 7 tháng 7 năm 1990;

-  Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TV, ngày 13/6/1996 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG TP. HCM về việc thành lập Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh;

-  Căn cứ vào Quyết định số 25/CĐ - ĐHQG của Công đoàn ĐHQG – HCM ngày 27/5/2010 về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn nhiệm kỳ VI (2010 – 2012);

- Căn cứ  kế hoạch thành lập Tổ tư vấn pháp luật đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học KHXH&NV thông qua;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức – Thi đua Chính sách – Tổng hợp ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn pháp luật trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm các đồng chí có tên sau đây:

1.      Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân        Khoa QHQT Tổ trưởng

2.      Đồng chí Phạm Thị Ngọc Thu           Khoa Lịch sử Thành viên

3.      Đồng chí Nguyễn Văn Phái               Khoa QHQT              Thành viên

4.      Đồng chí Lê Hồng Giang                   Khoa QHQT              Thành viên

Điều 2. Tổ tư vấn pháp luật chịu trách nhiệm xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Văn phòng Công đoàn, các Ban chuyên đề của Công đoàn Trường, các Ủy viên Ban Chấp hành CĐ Trường, các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường và các đồng chí có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                        TM. BAN CHẤP HÀNH

- TVĐU-BGH “để báo cáo”;                                                                        CHỦ TỊCH

- Các đơn vị trong Trường;

- Như điều 4 “để thực hiện”;

- Lưu VPCĐ.                                                                                                  HOÀNG HÀ

Thông báo mới
Tổ chức buổi biểu diễn chương trình nghệ thuật với vở kịch tâm lý xã hội “Nhà có 3 chị em gái”
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2014
TỔ CHỨC CHUYẾN DU KHẢO ĐẦU XUÂN GIÁP NGỌ 2014 “TÌM HIỂU LỊCH SỬ VĂN HOÁ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TẾT GIÁP NGỌ 2014 “GIAI ĐIỆU PHƯƠNG NAM”
Thông báo về việc đăng ký đi Siêu thị miễn thuế Mộc Bài (Tây Ninh)
Thông báo khám sức khỏe 2013
Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người tốt, việc tốt” trong CBVC-LĐ giai đoạn 2013 – 2018
Thông báo về kết quả thi đua hoạt động Công đoàn năm học 2012 - 2013
KẾT QUẢ THI ĐUA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012 - 2013
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội thao CBVC chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013
Khảo sát
Bạn đánh giá thế nào về giao diện và nội dung của Website này

Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Hãy sống từng ngày thật ý nghĩa
"Cô ơi, em đã nhận được học bổng rồi! Em cảm ơn cô thật nhiều. Khi nào cô xuống cơ sở Thủ Đức (TP HCM), em sẽ dẫn cô đi ăn…"
Copyright © Công đoàn Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Đa kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Đăng ký | Đăng nhập