Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tin nổi bật
1. KẾT QUẢ HỘI THI “VINH QUANG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM”
2. Lễ trồng cây kỉ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
3. Giải quần vợt Trường ĐH KHXH&NV mở rộng năm 2014
4. Thủ tướng: 'Chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng'
5. Tổng Bí thư: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
6. Đội ngũ trí thức Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc
7. Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam ra Tuyên bố phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
8. Ủy ban Việt Nam và Á-Phi-Mỹ Latinh phản đối hành động của Trung Quốc
9. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về biển Đông tại hội nghị cấp cao ASEAN
10. Chương trình nghệ thuật với vở kịch tâm lý xã hội “Nhà có 3 chị em gái”
Thống Kê truy cập
Tổng số: 344488
Các chuyên đề / Ban Tuyên Giáo
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/61911-5/6/2011) gắn với kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2011)
Đăng lúc: 11:19 22/04/2011
Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW , ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương
   HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011) gắn với kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2011)

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước gắn với 121 năm Ngày sinh của Người, tiếp theo Kế hoạch 11-KH/BTGTW ngày 10/3/2011, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trọng tâm như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước và thế giới hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà văn hoá, ngoại giao, quân sự, lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

- Khẳng định cống hiến của người chiến sĩ cộng sản quốc tế Hồ Chí Minh với phong trào cách mạng vô sản thế giới và những giá trị bất hủ của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và trong thời đại ngày nay.

- Các hoạt động tuyên truyền cần tạo được ấn tượng sâu sắc, xúc động, tạo được khí thế cách mạng, tăng niềm tin của nhân dân vào con đường phát triển của đất nước.

II. Nội dung tuyên truyền

1. Bối cảnh chính trị - xã hội Việt Nam thời điểm Người ra đi tìm đường cứu nước, nhất là sự khủng hoảng đường lối cách mạng; ý chí, quyết tâm đi tìm con đường cứu nước của Người và những chuyển biến trong nhận thức khi Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin; những điểm mốc quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước và ý nghĩa lịch sử của việc tìm ra con đường cứu nước.

2. Những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội - con đường mà Người đã lựa chọn cho dân tộc, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam và những đóng góp của Người đối với chủ nghĩa Mác - Lênin và cách mạng vô sản thế giới.

3. Tình cảm của thế giới đối với nhân cách và di sản tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người là chiến sĩ cộng sản hoạt động ở nước ngoài, khi người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, khi Người còn sống và cả khi Người đã ra đi.

4. Khẳng định trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện lý tưởng cách mạng và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

5. Đấu tranh bác bỏ những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, bôi nhọ, hạ bệ uy tín Chủ tịch Hồ Chí Minh.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền, biên soạn đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước gắn với 121 năm Ngày sinh của Người.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Trung ương 94, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài VTC, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh, các đài phát thanh - truyền hình: Nghệ An, Cao Bằng, Đồng Tháp… thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm nêu trong Kế hoạch số 11-KH/BTGTW ngày 10/3/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu, chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc, xúc động, có chủ đề gắn với mốc lịch sử và hành trình Người tìm ra con đường cứu nước; tổ chức triển lãm, chiếu phim về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu các công trình nghiên cứu, các sách và ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự kiện Người ra đi tìm đường cứu nước.

3. Ban tuyên giáo các cấp chỉ đạo công tác tuyên truyền và cung cấp tài liệu cho các cơ quan thông tin đại chúng của ngành, địa phương; tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sự kiện trên phù hợp với điều kiện của ngành, địa phương.

4. Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo Trung ương Công tác Thông tin đối ngoại, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chỉ đạo tuyên truyền sự kiện trọng đại này ra nước ngoài. Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, tuỳ theo điều kiện, tổ chức một số hoạt động kỷ niệm chính, như: thông tin các hoạt động kỷ niệm trong nước ra nước ngoài; dâng hương, hoa tại nơi có tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ tri ân, tham quan, tặng quà lưu niệm nơi lưu trữ tư liệu hoặc di tích lịch sử liên quan đến các dấu mốc trong cuộc đời hoạt động của Người ở nước ngoài; nói chuyện với đồng bào Việt Nam sống ở nước ngoài về ý nghĩa lịch sử của sự kiện; triển lãm ảnh, chiếu phim tư liệu, phim về tình cảm của nhân dân thế giới với Bác Hồ và Bác Hồ với nhân dân thế giới; tổ chức tọa đàm hoặc giao lưu giữa các cơ quan khoa học trong nước và ngoài nước về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

5. Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tăng tin, bài và phản ánh các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước gắn với việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là những nội dung của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp uỷ và chính quyền các cấp xác định việc tuyên truyền kỷ niệm sự kiện 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2011 để quan tâm chỉ đạo tuyên truyền sự kiện trọng đại này một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

                                                                       K/T TRƯỞNG BAN
                                                                      PHÓ TRƯỞNG BAN
                                                                               Đã ký
                                                                        Phạm Văn Linh

                                                                                                              Theo tuyengiao.vn

Thông báo mới
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Tham gia ủng hộ chương trình “Chung tay góp sức hướng về Biển Đông ”
Xét chọn nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh của Công đoàn Đại học Quốc gia năm học 2013 – 2014
Tài liệu tuyên truyền
Hướng dẫn tuyên truyền vụ việc giàn khoan HD-981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động trái phép tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam
Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
Thay đổi ngày tổ chức chương trình trồng cây xanh kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2014)
Kết quả thi đua phong trào xanh - sạch - đẹp năm2013
HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2013 – 2014
Chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2014
Khảo sát
Bạn đánh giá thế nào về giao diện và nội dung của Website này

Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Hãy sống từng ngày thật ý nghĩa
"Cô ơi, em đã nhận được học bổng rồi! Em cảm ơn cô thật nhiều. Khi nào cô xuống cơ sở Thủ Đức (TP HCM), em sẽ dẫn cô đi ăn…"
Copyright © Công đoàn Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Đa kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Đăng ký | Đăng nhập