Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tin nổi bật
Thống Kê truy cập
Tổng số: 301578
Thông báo
Thông báo V/v chuẩn bị kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2011
Đăng lúc: 02:16 PM 11/05/2011

Kính gửi: Ban Chấp hành các Công đoàn Bộ phận

                                     và Tổ Công đoàn trực thuộc

 

Ñeå chuaån bò keá hoaïch toå chöùc ngaøy Quoác teá Thieáu nhi 1/6/2011 cho caùc chaùu laø con CBVC cuûa Tröôøng, Ban chấp hành Coâng ñoaøn Tröôøng ñeà nghò Ban chấp hành caùc Coâng ñoaøn boä phaän và Tổ Công đoàn trực thuộc laäp danh saùch caùc chaùu laø con cuûa ñoaøn vieân Coâng ñoaøn ôû ñôn vò mình sinh töø naêm 1996 ñeán nay göûi veà Vaên phoøng Coâng ñoaøn tröôùc ngaøy 17/5/2011 (theo mẫu).

Số TT

Họ tên

các cháu

Họ tên

cha/mẹ

Năm sinh

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách gửi về Văn phòng Công đoàn vui lòng đính kèm file (Times New Roman)  theo địa chỉ email congdoankhxhnv@yahoo.com.

 

Thông báo khác
Thông báo mới
Tổ chức buổi biểu diễn chương trình nghệ thuật với vở kịch tâm lý xã hội “Nhà có 3 chị em gái”
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2014
TỔ CHỨC CHUYẾN DU KHẢO ĐẦU XUÂN GIÁP NGỌ 2014 “TÌM HIỂU LỊCH SỬ VĂN HOÁ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TẾT GIÁP NGỌ 2014 “GIAI ĐIỆU PHƯƠNG NAM”
Thông báo về việc đăng ký đi Siêu thị miễn thuế Mộc Bài (Tây Ninh)
Thông báo khám sức khỏe 2013
Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người tốt, việc tốt” trong CBVC-LĐ giai đoạn 2013 – 2018
Thông báo về kết quả thi đua hoạt động Công đoàn năm học 2012 - 2013
KẾT QUẢ THI ĐUA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012 - 2013
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội thao CBVC chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013
Khảo sát
Bạn đánh giá thế nào về giao diện và nội dung của Website này

Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Thứ ba, 14/01/2014, 03:31
Hãy sống từng ngày thật ý nghĩa
"Cô ơi, em đã nhận được học bổng rồi! Em cảm ơn cô thật nhiều. Khi nào cô xuống cơ sở Thủ Đức (TP HCM), em sẽ dẫn cô đi ăn…"
Copyright © Công đoàn Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Đa kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Đăng ký | Đăng nhập